IARC Team

                             

Arpit Mishra                          Manik Verma

 

 

                                               

Sparsh Jain           Mayank Verma  Prashant Ahirwar   Shriram Sharad Samoju     Ritika Pawar       Nikita Kumar 

 

 

                                                        

Aashutosh Hirnotia   Ankit Vyas                     Ashutosh Patidar               Kush Taneja             Puneet Kumar       Rishi Srivastava 

                                                           

Rohit Dalak              Saurav Saini     Shaurya Singh Dabas       Shreya Jain      Shreyanshu Sheel       Vardan Bapna

 

 

                                                                                         

Adityaojas Sharma        Agrim Patodia                     Akshat Garg                       Astha Yadav                 Dhruv Puneet Singh  

                                                                      

Gunjan Surana          Kalpesh Katkade               Karandeep Singh                        Nishendra Singh           Saurav Mahale